Misją Naszą i najważniejszą intencją jest zapewnienie integracji, wyrażającej się w takim wzajemnym stosunku dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się wszystkim dzieciom identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju.

W ZaSiedmioGóroGrodzie mogą być dzieci pełnosprawne oraz z orzeczoną niepełnosprawnością. Wśród nas mogą być dzieci upośledzone w stopniu lekkim, znacznym, z zespołem Downa, z autyzmem, z zaburzeniami emocjonalnymi, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, dzieci niedosłyszące, niedowidzące, z innymi niepełnosprawnościami po otrzymaniu pozytywnej opinii komisji rekrutacyjnej.

AKTUALNOŚCI

26-05-2020

"Dziś dla Ciebie Mamo świeci słońce złote. Dla Ciebie na oknie usiadł barwny motyl..."🦋🌻🦋🌻🦋🌻🦋🌻

25-05-2020

😀

22-05-2020

🐞🌹🌷🥀🌺🌸🌼🌻🌾