Misją Naszą i najważniejszą intencją jest zapewnienie integracji, wyrażającej się w takim wzajemnym stosunku dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się wszystkim dzieciom identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju.

W ZaSiedmioGóroGrodzie mogą być dzieci pełnosprawne oraz z orzeczoną niepełnosprawnością. Wśród nas mogą być dzieci upośledzone w stopniu lekkim, znacznym, z zespołem Downa, z autyzmem, z zaburzeniami emocjonalnymi, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, dzieci niedosłyszące, niedowidzące, z innymi niepełnosprawnościami po otrzymaniu pozytywnej opinii komisji rekrutacyjnej.

AKTUALNOŚCI

21-01-2022

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

20-01-2022

Dzisiaj podczas bajkoterapii Stefan opowie bajkę o smutku i sposobach jego przeżywania pt.: "Kubuś świetlik" #bajkoterapia #bajkirelaksacyjne #uważność

18-01-2022

Nasze nowe zajęcia - trening uważności 🐸 "Uważność to skupienie uwagi na chwili obecnej. Dostrzeganie tego, co dzieje się właśnie teraz przy jednoczesnej postawie otwartości i życzliwości.Uczy nas bycia obecnym ..." #uwaznosc #uwaznoscmalejzabki #uwaznoscispokojzabki #relaksacjadladzieci #muzykarelaksacyjnadladzieci