Misją Naszą i najważniejszą intencją jest zapewnienie integracji, wyrażającej się w takim wzajemnym stosunku dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się wszystkim dzieciom identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju.

W ZaSiedmioGóroGrodzie mogą być dzieci pełnosprawne oraz z orzeczoną niepełnosprawnością. Wśród nas mogą być dzieci upośledzone w stopniu lekkim, znacznym, z zespołem Downa, z autyzmem, z zaburzeniami emocjonalnymi, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, dzieci niedosłyszące, niedowidzące, z innymi niepełnosprawnościami po otrzymaniu pozytywnej opinii komisji rekrutacyjnej.

AKTUALNOŚCI

11-12-2019

...wśród wielu strojnych domów był jeden szary i smutny W oknie stała zatroskana staruszka Dzieci postanowiły przed jej oknem zaprezentować swoje świąteczne przedstawienie Z oczu staruszki popłynęły łzy...

11-12-2019

Próba generalna

6-12-2019

Mikołaju kochany na Ciebie czekaliśmy i górę prezentów pod choinką znaleźliśmy