Godziny pracy przedszkola:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00

Ramowy rozkład dnia:

 • 6.00- 8.00 Schodzenie się dzieci.Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy udziale nauczyciela
 • 8.00-8.45 Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka.Prowadzenie obserwacji pedagogicznej.Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci.
 • 8.45-9.00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania
 • 9.00 - 9.30 Śniadanie
 • 9.30-11.00 zajęcia wychowawczo - edukacyjne z całą grupą, realizowane wg programu wychowania przedszkolnego
 • 11.00- 12.15 Gry i zabawy na świeżym powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze
 • 12.15-12.30 wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługa dziecka i przygotowaniem do obiadu
 • 12.30 – 13.00 Obiad
 • 13.00-13.30 poobiednia relaksacja
 • 13.30-14.00 - zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym
 • 14.00-14.15 - wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku
 • 14.15-14.45 - podwieczorek
 • 14.45 - 17.00 - zajęcia dodatkowe wg programów własnych dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach

Wyżywienie
Trzy posiłki dziennie: Śniadanie, Obiad, Podwieczorek


AKTUALNOŚCI

8-11-2018

Z wielką satysfakcją i dumą informujemy że pod pieczą pani Magdaleny i pani Weroniki nasza reprezentacja w składzie Franciszek Jakub Kacper Natalia Tymon Damian Gabriel wzięła udział w konkursie słowno- muzycznym „ Piękna nasza Polska cała” Gratulujemy i dziękujemy

8-11-2018

Papieroplastyka

7-11-2018

Jutro zobaczycie co na zajęciach papieroplastyka zrobiła grupa Łąka.Temat tygodnia " urządzenia elektryczne". Może już wiecie co robimy?????