Rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu wzrokowego.
Doskonalenie umiejętności spokojnego siedzenia podczas zajęć.
Wydłużanie czasu koncentrowania się na zadaniu i nauczycielu.
Rozwijanie umiejętności prawidłowego reagowania na pytania i polecenia nauczyciela.
Rozwijanie koncentracji wzrokowej i uwagi słuchowej.
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Rozwijanie świadomości własnego ciała.
Rozwijanie umiejętności naśladowania ruchów motoryki dużej i małej.
Stymulowanie rozwoju mowy biernej i czynnej.
Rozwijanie umiejętności komunikowania się metodami alternatywnymi/ wspomagającymi mowę werbalną

 


AKTUALNOŚCI

16-10-2019

Dzisiaj poznaliśmy pracę strażaka Było świetnie Wszystkim się podobało Dziękujemy Panu strażakowi za perfekcyjnie przeprowadzone zajęcia.

15-10-2019

Pani Jesień

14-10-2019

Robotyka #programowanie # lego #zabawykonstrukcyjne