Rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu wzrokowego.
Doskonalenie umiejętności spokojnego siedzenia podczas zajęć.
Wydłużanie czasu koncentrowania się na zadaniu i nauczycielu.
Rozwijanie umiejętności prawidłowego reagowania na pytania i polecenia nauczyciela.
Rozwijanie koncentracji wzrokowej i uwagi słuchowej.
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Rozwijanie świadomości własnego ciała.
Rozwijanie umiejętności naśladowania ruchów motoryki dużej i małej.
Stymulowanie rozwoju mowy biernej i czynnej.
Rozwijanie umiejętności komunikowania się metodami alternatywnymi/ wspomagającymi mowę werbalną

 


AKTUALNOŚCI

11-12-2019

...wśród wielu strojnych domów był jeden szary i smutny W oknie stała zatroskana staruszka Dzieci postanowiły przed jej oknem zaprezentować swoje świąteczne przedstawienie Z oczu staruszki popłynęły łzy...

11-12-2019

Próba generalna

6-12-2019

Mikołaju kochany na Ciebie czekaliśmy i górę prezentów pod choinką znaleźliśmy