Zajęcia karate rozwijają dzieci w obszarze sfery fizycznej, zmysłowej i emocjonalnej. Wyzwalają nagromadzone napięcie, relaksują, korygują wady postawy oraz uczą dyscypliny i systematyczności. Dziecko wyraża swoje emocje, zainteresowanie, wyrabia poczucie własnej wartości i szacunek do innych.
  • Harmonijny rozwój organizmu.
  • Rozwijanie nawyków prawidłowej postawy ciała.
  • Wyrobienie szacunku i odpowiedzialności w odniesieniu do siebie i do partnera ćwiczeń.
  • Poznanie kultury Japonii.
  • Rozwijanie siły, zwinności, czasu reakcji.
  • Usprawnianie koordynacji ruchowej.
  • Nauka sprawnego poruszania się w przestrzeni, wyrabiania płynności ruchów.
  • Kształtowanie zasady jedności ciała i ducha.
  • Poznanie podstawowych postaw japońskich (hachiji-dachi,zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi).

AKTUALNOŚCI

18-11-2019

Nauka języka hiszpańskiego

13-11-2019

Maluszki zrobiły lodówkę Zamówienia na sprzęt agd można składać do Pani Ani

8-11-2019

Szkoła do hymnu #SzkołaDoHymnu