Zajęcia karate rozwijają dzieci w obszarze sfery fizycznej, zmysłowej i emocjonalnej. Wyzwalają nagromadzone napięcie, relaksują, korygują wady postawy oraz uczą dyscypliny i systematyczności. Dziecko wyraża swoje emocje, zainteresowanie, wyrabia poczucie własnej wartości i szacunek do innych.
  • Harmonijny rozwój organizmu.
  • Rozwijanie nawyków prawidłowej postawy ciała.
  • Wyrobienie szacunku i odpowiedzialności w odniesieniu do siebie i do partnera ćwiczeń.
  • Poznanie kultury Japonii.
  • Rozwijanie siły, zwinności, czasu reakcji.
  • Usprawnianie koordynacji ruchowej.
  • Nauka sprawnego poruszania się w przestrzeni, wyrabiania płynności ruchów.
  • Kształtowanie zasady jedności ciała i ducha.
  • Poznanie podstawowych postaw japońskich (hachiji-dachi,zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi).

AKTUALNOŚCI

8-11-2018

Z wielką satysfakcją i dumą informujemy że pod pieczą pani Magdaleny i pani Weroniki nasza reprezentacja w składzie Franciszek Jakub Kacper Natalia Tymon Damian Gabriel wzięła udział w konkursie słowno- muzycznym „ Piękna nasza Polska cała” Gratulujemy i dziękujemy

8-11-2018

Papieroplastyka

7-11-2018

Jutro zobaczycie co na zajęciach papieroplastyka zrobiła grupa Łąka.Temat tygodnia " urządzenia elektryczne". Może już wiecie co robimy?????