Celem zajęć jest pobudzenie dzieci do harmonijnego rozwoju, twórczego działania, ekspresji, a także wzmacnianie poczucia własnej tożsamości oraz sprawstwa. Poprzez plastykoterapię dziecko uczy się wypowiadać poprzez linię, barwę, plamę i kształt, pobudza swą aktywność myślową, wzbogaca przeżycia, rozwija wyobraźnię, ale również rozładowuje napięcia. Ponadto dzięki zastosowaniu różnych technik i tworzyw usprawnia motorykę, rozwija spostrzegawczość i inicjatywę twórczą.

Do zadań zajęć z zakresu plastykoterapii należą zapoznanie dzieci z różnorodnymi materiałami i technikami plastycznymi, uwrażliwienie na piękno otaczającego świata, na zjawiska w nim występujące, na światło, barwę, fakturę, stworzenie możliwości do poszukiwań i uzewnętrznienia przeżyć. Tematyka zajęć wynika z rytmu przyrody i kalendarza świąt i jest bezpośrednio związana z działaniami w zakresie poezjoterapii.

AKTUALNOŚCI