Głównym celem zajęć jest stworzenie przestrzeni dla ujawniania stanów emocjonalnych i rozładowania napięć poprzez wejście w rolę lub innego rodzaju udział w przedstawieniu teatralnym. Ponadto odpowiednio dobrane teksty bajek – scenariusze przedstawień, wpływać mają na kształtowanie właściwych postaw, wspierać proces kształtowania osobowości. Zajęcia te sprzyjać mają również przełamywaniu barier społecznych, procesowi socjalizacji oraz rozwijaniu twórczej wyobraźni.

Do istotnych zadań zajęć dramatoterapeutycznych należą: rozwijanie sprawności motorycznej i werbalnej dzieci, wyposażenie dzieci w umiejętności z zakresu różnych technik i działań teatralnych, praca nad rozwijaniem umiejętności społecznych, wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci.

AKTUALNOŚCI

8-11-2018

Z wielką satysfakcją i dumą informujemy że pod pieczą pani Magdaleny i pani Weroniki nasza reprezentacja w składzie Franciszek Jakub Kacper Natalia Tymon Damian Gabriel wzięła udział w konkursie słowno- muzycznym „ Piękna nasza Polska cała” Gratulujemy i dziękujemy

8-11-2018

Papieroplastyka

7-11-2018

Jutro zobaczycie co na zajęciach papieroplastyka zrobiła grupa Łąka.Temat tygodnia " urządzenia elektryczne". Może już wiecie co robimy?????